Greg

Gregory Gurvich – eller bare Greg, er fagleder for Utekontakten ved barneverntjenesten i Oppegård kommune. Han har holdt kurs i sosial handlingskompetanse, selvledelse og konflikthåndtering for unge mennesker siden 2007. Han har jobbet med oppsøkende, forebyggende arbeid rettet mot ungdom i Oslo kommune bydel Frogner, og BUP Vest.

Han spesialiserer seg på oppstartsprosjekter i sosialsektoren, har mastergrad i ledelse fra Handelshøyskolen BI, og er i gang med sin andre mastergrad på dette feltet. Han har videreutdanning i oppsøkende sosialt arbeid, grunnfag i medisin og har studert pedagogikk, coaching og positiv psykologi. En viktig del av hans arbeid er å støtte foreldre til tenåringer i deres rolle som mentorer i ungdommenes liv. 

Fem spørsmål og svar med Greg fra kanalen til Utekontakten Oppegård:  

https://www.youtube.com/channel/UCEa3q-vP0Ou7gV9xedl0nvA

Utekontakten Oppegård har doblet sin størrelse i løpet de siste to årene og består av fagleder, to prosjektledere og fire utekontakter som utfører forebyggende, oppsøkende arbeid rettet mot unge mennesker i alderen 12-23 år. Vi har spesialkompetanse på sosialt arbeid, psykologi og selvledelse. Vi fokuserer på sosial handlingskompetanse og pedagogikk gjennom skreddersydde tiltak og innovative prosjekter. Kursvirksomhet samt kunnskapsformidling og faglig påfyll knyttet til det å være forelder for en tenåring, er en viktig del av vårt arbeid. Vår målsetning er å være en naturlig del av ungdomsmiljøet i kommunen. Utekontakten er til for alle, og befinner seg i skjæringspunktet mellom skole, fritid og instanser i hjelpeapparatet.
Følg oss på Facebook: Utekontakten Oppegård eller https://m.facebook.com/Utekontakten28/