Styrkemeny.org

«Fordi mer styrke er generelt mer nyttig enn mindre styrke»


Styrkemeny.org har ett formål: styrking av det som kan gi oss mer overskudd, glede og drive oss fremover – psykisk styrke og optimisme. Fordi det er dette som gjør oss til en ressurs, for oss selv – og for de rundt oss.

Vi er inne i en tid da det er mye fokus på vonde tanker, sårede følelser – og psykiske lidelser er på fremmarsj. Dermed blir styrking enda viktigere.

Informasjonen du finner her er beregnet på unge mennesker som ønsker å styrke seg selv – og på de litt eldre, som vil bidra til dette.

Hvorfor Styrkemeny.org? Fordi mer styrke er alltid mer nyttig enn mindre styrke. Dette er livets realiteter. Dette er det korte svaret.

Et svar som er litt lenger, er at det har endelig blitt anerkjent at «alle har en psykisk helse» – og jeg vil bidra til at flere husker på at vi har en psykisk styrke også. Eller rettere sagt – mange styrker.

Mange utgir sårbarhet for å være veien til styrke, og mange har dette som sin overbevisning, som sin tro. Fordi det er det de har blitt fortalt, fordi det er det de har studert. Fordi det er slik de har levd.

Men ingenting befinner seg lenger unna sannheten, enn akkurat det. Kanskje er det penger i sårbarhet. Kanskje er det akademiske titler.

Men – det finnes ingen styrke i sårbarhet. Ingen lykke. Ingen mening. Vi finner styrke kun hvis vi fokuserer på styrke. Fordi styrke avler styrke.

Begrepet «helse», i praksis, handler mest om et fravær av problemer og håndtering av avvik. Det er her helsevesenet kommer inn. Det hjelper oss på beina.

Begrepet «styrke» handler om tilstedeværelse av noe kraftfullt. Våre positive egenskaper, som optimisme, psykisk styrke, positive følelser og mening, er noe reelt, følbart og merkbart. De gir motstandskraft, drivkraft og et overskudd som kan deles med andre.

Alt dette utvikles gjennom påvirkning – og det fantastiske med psyken vår, er at den har en utrolig evne til å påvirke seg selv gjennom tenkning. Vi påvirker oss selv – og hverandre, hele tiden. Positivt og negativt. Å påvirke, er en av våre mest grunnleggende evner. Så da er det bare å ta den evnen i bruk. Det kan være lett, og det kan være vanskelig – men alle vi kan styrke oss selv. Og slik bli en større og mer attraktiv ressurs. For oss selv – og for de rundt oss.

Kurs og bok

Her kan du laste ned boken #Styrkemeny, en introduksjon til konsepter som omhandler styrking av selvfølelsen, våre positive egenskaper, og optimisme. Den er gratis – og det vil den alltid være.

Her kan du lese om vårt Kurs i selvledelse for ungdom som er basert på dette.

Både #Styrkemeny og kurset i selvledelse skal gi unge mennesker en innføring i hvordan de kan jobbe med å bygge opp sin selvfølelse på egenhånd, samt fremme optimisme og læringsglede.

Konseptene som presenteres kommer primært fra de amerikanske psykologiprofessorene Carol Dweck, Christopher Peterson og Martin Seligman, tidligere president i American Psychological Association. Deres metoder fortjener mye mer fokus, enn de har fått her i Norden hittil. De brukes av mange, fra skoler til toppatleter og militærstyrker – kanskje passer de for meg og deg også.

Dweck er mest kjent for sitt arbeid knyttet til læringsprosesser samt begrepet «mindset», løst oversatt som innstilling, og påvirkningen vår innstilling har på våre liv. Seligman og Peterson er grunnleggere av positiv psykologi, studiet av menneskets «well-being» og karakterstyrker. Positiv psykologi fokuserer på god fungering og betegnes av følgende visjon: «Psychology should be more than only repairing bad things in life, it should be about helping people build the best things in life!». Altså at psykologien bør ikke bare hjelpe til å håndtere avvik, men også hjelpe oss med å styrke det som fungerer.

Styrke oss selv. Derav Styrkemeny.org